Sünnitoetuse taotlemine

 

 Teenuse üldandmed

Kirjeldus
Lapse sünnitoetus on ühekordne toetus, mille suurus on 425 eurot.
Toetust makstakse lapse sünni registreerinud perekonnale, kui laps kantakse Suure-Jaani valla elanike registrisse ja lapsevanem on kantud Suure-Jaani valla elanike registrisse vähemalt 6 kuud enne lapse sündi.
Sünnitoetus makstakse välja kahes osas, esimene osa suurusega 200 eurot sünni registreerimisel ja teine osa lapse üheaastaseks saamisel, kui laps ja lapsevanem on jätkuvalt Suure-Jaani valla elanike registris.
Kestvus Kui kõik on korrektne makstakse sünnitoetus välja hiljemalt 7 tööpäeva jooksul pärast  taotluse esitamisest
Õigusaktid Suure-Jaani valla sotsiaaltoetuste kord
Vastutaja  

 

Teenuse taotlemine kohapeal

Vajalikud sammud Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Suure-Jaani vallamajast.  Vastuvõtt E-R 9-12, 13-16
Vajaminevad dokumendid Esitada isikut tõendav dokument, sünnitõend
Viide Avaldus sünnitoetuse saamiseks
 

 

 

Teenuse taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud
Sisenege Suure-Jaani valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 
Viide