Ehituse ja planeerimisega seoses olevad toimingud

Kõik ehitistega seotud toimingud (load, teatised, andmete vaatamine) toimuvad Ehitisregistris

Ülevaate lubade taotlemise kohtustusest saab ehitusloa ja kasutusloa tabelist

 

Planeerimistegevuse tähtsaimad osad on ülplaneering ja detailplaneeringud.