Ettevõtluse toetussüsteem

Ettevõtlust toetab Eestis riiklikult mitu organisatsiooni.

 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus  (EAS) tegutseb alates 2000. aastast ning on selles süsteemis üks suurimaid organisatsioone, mis pakub ettevõtjatele, teadusasutustele, avalikule ja nn kolmandale sektorile ettevõtluse toetamise ja arendamise programme, finantsteenuseid, konsultatsioone, koostöövõimalusi ja õpet. Alates Euroopa Liidu struktuurifondide käivitumisest Eestis on EAS põhiline organisatsioon, kes tegeleb ettevõtluse arenguks finatsressursside eraldamise ja nende kasutamise kontrolliga.
 
EASiga on tihedalt seotud Maakondlikud Arengukeskused – MAK. EASi plaanide kohaselt korraldatakse ettevõtluse toetamise süsteem riigi tasemel MAKide kaudu. Viljandimaa Arenduskeskus.
 
Teiste ettevõtluse riikliku toetamise süsteemi asutuste hulka kuuluvad niisugused nagu sihtasutus  KredEx, põllumajandusregistrite ja informatsiooni osakond - PRIA  ja Eesti Töötukassa. Peale selle tegutseb Eestis ettevõtluskonsultantide võrk, kelle teenused maksab osaliselt kinni EAS, muutes konsultatsioonid ettevõtjaile kättesaadavamaks.