Tolmutõrjetööde tellimine

 

 Teenuse üldandmed

Kirjeldus
Kruusakattega kohalike teede ja avalikku kasutusse antud erateede tolmutõrjetööde läbiviimist korraldab vallavalitsus. Tolmutõrjetöid teostatakse üks kord aastas, kevadel üksnes teematerjali optimaalse niiskustaseme tingimustes (tööde teostaja valib soodsad ilmastikutingimused) ühe nädala jooksul peale teede profileerimist kuni 1. juunini.
 Vallavalitsuse poolt tellitava teenusega hõlmatakse teelõigud järgmistel tingimustel:
 1) hõlmatav teelõik on pikkusega kuni 200 meetrit;
 2) elamu asub teele lähemal kui 50 m;
Kinnistu omanikul tuleb esitada jooksva aasta 1. aprilliks vallavalitsusele kirjaliku sooviavalduse tolmutõrjetööde teostamiseks ning tasuda vallavalitsuse raamatupidamisele omaosalus 25% teostatud tööde maksumusest esitatud arve alusel. 
 
Kestvus Vastuse tehtud avalduse edasise menetlemise kohta saate 30 tööpäeva jooksul avalduse tegemisest arvates.
Õigusaktid
Suure-Jaani valla teedel tolmutõrje läbiviimise kord.
 
Vastutaja
 
Majandus-ja ehitusosakonna juhataja Are Aua, are.aua@suure-jaani.ee 4355445, 5149195

 

Teenuse taotlemine kohapeal

Vajalikud sammud

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab alloleva viite alt või  Suure-Jaani vallamajast.    

Vastuvõtt E-R 9-12, 13-16

Viide Avaldus tolmutõrjetööde teostamiseks
 

  

 

Teenuse taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud
Sisenege Suure-Jaani valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri ja kinnistusraamatu andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada"
NB! Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Suure-Jaani vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.
 
Viide