Ülevaade haldusjaotusest

Vallas on üks vallasisene linn, üks alevik ja 46 küla.

Suure-Jaani valla külavanema statuut Riigi Teatajas: https://www.riigiteataja.ee/akt/414122012067

 

  Pindala Elanikke 01.01.2015 Asustustihedus
Aimla  24,22 87 3,59
Arjadi   9,01 27 3,00
Epra  12,09 71 5,87
Ilbaku   4,93 39 7,91
Ivaski   8,75 67 7,66
Jaska   13,49 89 6,60
Jälevere   17,67 29 1,64
Kabila  10,38 63 6,07
Karjasoo  60,36 5 0,08
Kerita  9,65 54 5,60
Kibaru  23,38 7 0,30
Kildu  12,69 91 7,17
Kobruvere  7,56 157 20,77
Kootsi  31,09 63 2,03
Kuhjavere  25,78 61 2,37
Kuiavere  3,55 23 6,48
Kurnuvere  19,66 16 0,81
Kõidama  1,21 194 160,33
Kärevere  4,91 49 9,98
Lahmuse  4,32 78 18,06
Lemmakõnnu  14,91 39 2,62
Lõhavere  5,26 158 30,04
Metsküla  29,67 166 5,59
Mudiste  3,84 45 11,72
Munsi  0,98 37 37,76
Mäeküla  4,36 42 9,63
Navesti  12,54 90 7,18
Nuutre  3,15 61 19,37
Olustvere alevik   1,87 425 227,27
Paelama  19,44 30 1,54
Põhjaka  6,16 66 10,71
Päraküla  2,12 106 50,00
Reegoldi  10,4 227 21,83
Riiassaare  4,92 25 5,08
Rääka  9,79 15 1,53
Sandra  173,02 35 0,20
Suure-Jaani linn   2,23 1068 478,92
Sürgavere  10,78 347 32,19
Taevere  6,01 25 4,16
Tällevere  11,47 71 6,19
Tääksi  4,94 118 23,89
Vastemõisa  10,82 401 37,06
Vihi  16,63 42 2,53
Võhmassaare  10,52 44 4,18
Võivaku  8,28 101 12,20
Võlli  12,21 52 4,26
Ängi  17,2 77 4,48
Ülde  24,39 160 6,56
Kohaliku omavalitsuse täpsusega   59  
Kokku: 742,61 5402 7,27

 

Territooriumilt on suurim Sandra küla - ~173km2. See on ühtlasi Eesti suurim küla, mille territoorium jätab selja taha rohkem kui poolsada valda ja isegi Tallinna linna.

 

Seisuga 01.01.2015 elas Suure-Jaani vallas 5402 elanikku, nendest 2703 meest ja 2699 naist.

Vanuseliselt ja sooliselt  jagunes rahvastik:

0-7 aastased (sünd 01.01.2008-31.12.2014) – 351, nendest 196 poisslast ja 155 tütarlast

8-17 aastased (sünd 01.01.1997-31.12.2007) – 555, nendest 295 poisslast ja 260 tütarlast

18-27 aastased (sünd 01.01.1987-31.12.1996) – 846, nendest 459 meest ja 387 naist

28-62 aastased (sünd 01.01.1952-31.12.1986) – 2409, nendest 1299 mest ja 1110 naist

63 ja vanemad (sünd kuni 31.12.1951) – 1241, nendest 454 meest ja 787 naist

 

2014. aastal sündis Suure-Jaani vallas 57 last ja suri 82 vallakodanikku. Suure-Jaani valda saabus elama 145 isikut ja lahkus 249 isikut.


Rahvastiku üldarvu muutumine 2009-2014

Aasta

Elanike arv 1. jaanuaril

2009

6037

2010

5928

2011

5849

2012

5731

2013

5659

2014

5541

2015

5402

 

2009-2014 sünnid ja surmad:

  

Sünnid

Surmad

Kokku

Poisid

Tüdrukud

 

2009

60

30

30

74

2010

64

39

25

62

2011

58

31

27

80

2012

61

36

25

68

2013

61

30

31

51

2014

57

31

26

82

 


 

 

Suure-Jaani valda saabujad:

 

 

Saabunud Suure-Jaani valda elama

 

välismaalt

eelnev elukoht puudus

Harjumaa ja Tallinn

Mujalt Eestist

Viljandimaalt

Kokku

2009

14

6

21

41

59

141

2010

16

6

14

26

53

115

2011

7

5

13

34

36

95

2012

11

 

19

49

58

137

2013

11

3

13

46

54

127

2014

15

 

29

34

67

145

 


 

Saabujad vanuseliselt

 

 

Saabunud Suure-Jaani valda elama (vanusegrupid)

 

0-17a

18-30a

31-62a

63a-

Kokku

2009

56

33

39

13

141

2010

41

33

35

6

115

2011

27

24

36

8

95

2012

55

28

50

4

137

2013

30

36

50

11

127

 

 

2014

0-7 aastased

8-17 aastased

18-27 aastased

28-62 aastased

63 ja vanemad

Kokku

 

26

22

29

62

6

145

 

 

Suure-Jaani vallast lahkujad:

 

 

Lahkunud Suure-Jaani vallast

 

välismaale

Tallinn ja Harjumaa

mujale Eestis

Viljandimaale

elamisloa lõpp

Kokku

2009

29

46

44

75

 

194

2010

27

49

58

65

 

199

2011

30

41

58

63

2

194

2012

52

49

51

50

 

202

2013

40

90

55

70

 

255

2014

64

49

52

84

 

249

 

Lahkujad vanuseliselt:

 

 

Lahkunud Suure-Jaani vallast

 

0-17a

18-30a

31-62a

63a-

Kokku

2009

57

67

61

9

194

2010

56

66

63

14

199

2011

66

62

60

6

194

2012

51

77

61

13

202

2013

56

96

94

9

255

 

 

2014

0-7 aastased

8-17 aastased

18-27 aastased

28-62 aastased

63 ja vanemad

Kokku

 

33

24

60

117

15

249

 

Kaart