Uudised ja teated

Neli omavalitsust ühinevad järgmisel sügisel Põhja-Sakala vallaks

22. detsembril toimus Suure-Jaanis Kondase maja saalis Kõo Vallavolikogu, Kõpu Vallavolikogu, Suure-Jaani Vallavolikogu ja Võhma Linnavolikogu ühine istung. 

Kõik neli volikogu  kinnitasid ühinemislepingu ja võtsid vastu haldusterritoriaalse muutmise taotluse, mis ka maavanem Erich Palmile kohapeal üle anti.

Kõo, Kõpu ja Suure-Jaani valla ning Võhma linna ühinemise järel tekkiv omavalitsus hakkab kandma nime Põhja-Sakala vald.

Volikogude liikmed said valida nimede Põhja-Sakala vald ja Suure-Jaani vald vahel. Hääletustulemused selgitati välja iga volikogu kohta eraldi. Nimi Põhja-Sakala vald sai kolme volikogu toetuse ja nimi Suure-Jaani vald ühe volikogu toetuse. Suure-Jaani Vallavolikogu liikmetest toetas 13 nime Suure-Jaani vald, kolm nime Põhja-Sakala vald ja üks volikogu liige jäi erapooletuks.

 

Ühisistungit külastas ka jõuluvana, kes tõi tulevasele ühisele volikogule istungite läbiviimiseks mõeldud puidust aluse ja haamri. Kingitusteta ei jäänud ka praegused ühinevad omavalitsused. Lõpetuseks lõikasid neli volikogu esimeest lahti tulevase valla nimega tordi.