Uudised ja teated

Põhja-Sakala Vallavalitsuse istung 28.12.2017

Põhja-Sakala Vallavalitsuse istung on 28. detsembril kell 9.00 Suure-Jaani vallamaja II korrusel.

Päevakorras on:

1. Võhma Muusikakooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

2. Ajalehe Leole hinnakirja kehtestamine

3. Sotsiaaltoetuste määramine:

3.1 Kõo valla eelarvest

3.2 Suure-Jaani valla eelarvest

3.3 Võhma linna eelarvest

4. Alaeelarvete muutmine:

4.1 Suure-Jaani Raamatukogu

5. Lapse sõidukulude hüvitamine

6. Jäätmeveo tingimuste muutmine

7. AS SEB Panga pangakonto numbri parandus