Hea teada seoses ehituse asjaajamisega

5.05.16

Mida peaks teadma, kui on plaanis ehitama hakata

Riigilõivud Ehitusseadustiku alusel tehtavate toimingute eest

Planeerimisseadus

Ehitusseadustik

Ehitusseadustiku lisa 1  Tabel ehitusteatise, ehitusprojekti ja ehitusloa kohustuslikkuse kohta

Ehitusseadustiku lisa 2  Tabel kasutusteatise, ehitusprojekti ja kasutusloa kohustuslikkuse kohta

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus

Kõik ehitistega seotud toimingud (load, teatised, andmete vaatamine) toimub Ehitisregistris

Suure-Jaani valla kaevamistööde eeskiri

2017. aastani on veel kehtiv Suure-Jaani valla ehitusmäärus, selles ulatuses, mis ei ole vastuolus ehitusseadustiku ja planeerimisseadusega. Praegu käib selle vastavusse viimine kehtivate seadustega.

Toimetaja: MARKO REIMANN