Heakord

Vallaeelarve vahenditega hooldatakse avalikult kasutatavaid parke, haljasalasid ja bussipeatusi.

Hooldatavat pinda on kokku 48.8 ha. Suurimateks hooldatavateks aladeks on Olustvere alevikus paiknev lossipark, Suure-Jaani lauluväljaku, kiriku ja järve ümbrus ning avalikud muruplatsid valla asutuste juures.

Suure-Jaani vallas on hooldustööde teostajaks AS Suure-Jaani Haldus.

Kontakt  telefon: 437 2054, e-post: haldus [at] suure-jaani.ee.

 

Suure-Jaani valla heakorraeeskiri