Avaldus lasteaeda vastuvõtmiseks

Olustvere lasteaia Piilu põhimäärus

Olustvere lasteaia arengukava 2019-2024

Lasteaia kodukord

Põhja-Sakala valla koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Põhja-Sakala valla lasteaedades lastevanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine

Lasteaiast lahkumise avaldus