Olustvere lasteaed Piilu

Asud siin: Algus > Teated > Teadete ajalugu
Tähelepanu! 
 
Oleme lasteaia töö korraldanud nii, et vältida haigustekitajate edasikandumist meie lasteaia lastele ja töötajatele.  
 
Eriolukorras kehtivad piirangud: 
 
• Eriolukorra ajal on lasteaial õigus täpsustada lasteaiateenuse vajadust ning otsustada lapse lubamine lasteaeda. 
 
• Võtame vastu haigusnähtudeta lapsi, kelle vanemad peavad tööl käima ning lapse koju jätmine ei ole võimalik.  
 
• Palume lapsevanematel lasteaia ruumidesse mitte siseneda. Laste üleandmine korraldatakse väljaspool hoonet.
Alates 31.03.2020.a. peab lasteaeda tuleva lapse üle andma lasteaia töötajale rühma välisukse juures. 
Lapsele järele tulles palume eelnevalt helistada rühma, et lasteaia töötaja saaks Teie lapse riietada ning Teile üle anda rühma     välisukse kaudu. 
 
• Võõraste sisenemine lasteaia hoonesse on keelatud.  
 
Hoidke ennast ja teisi
Piilu lasteaia pere
 
 
                                                            
HTM: Lasteaedade ja -hoidude avatuna hoidmise korraldab nende pidaja lähtudes konkreetse piirkonna olukorrast, tagades samal ajal võimalikult tavapärase elurütmi. Soovitame siiski kõigil lapsevanematel, kellel see on vähegi võimalik, jätta lapsed koju. Haigeid ja haigustunnustega lapsi mitte tuua.
Koolieelse lasteasutuse seaduse paragrahv 18 „Vanemate õigused ja kohustused“ lõike 2 punkt 2 ütleb, et lapsevanem peab kinni pidama lasteasutuse päevakavast ja laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest.
Koolieelsed lasteasutused lähtuvad lapse haigestumisel sotsiaalministri 24.09.2010 määrusest 61 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“, mille § 13. Lapse haigestumine. Tänases eriolukorras palume erilist tähelepanu pöörata lõigetele 1, 4 ja 7.
§ 13. Lapse haigestumine
(1) Lasteasutusse ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.
(2) Lasteasutuses lapse haigestumise või vigastuse korral kutsub pedagoog vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga.
(3) Vanemate või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.
(4) Nakkushaiguse kahtlusega laps tuleb võimaluse korral eraldada teistest lastest, kuid teda ei tohi paigutada üksinda eraldi ruumi.
(5) Lasteasutuses ei anta lastele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse tervishoiutöötajaga või direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga.
(6) Lasteasutuse direktor või tervishoiutöötaja teatab telefoni teel või e-kirjaga Terviseametile ning avaldab vanematele teadetetahvlil teate lasteasutuses levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist, nimetamata seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega laste nimesid.
(7) Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteasutuses eri puhastuskorda ja kätepesemise nõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.
 Lähtudes  Koolieelse lasteasutuse seaduse paragrahv 9 Kodukord kohaselt on igal lasteaial koostatud oma kodukord, mis on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.
Kodukorras sätestatakse laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise ning meetme rakendamise kord sätestatakse lasteasutuse kodukorras.
Vabariigi Valitsus on andnud 12.03.2020 andnud välja korralduse nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“, millest lähtudes on Haridus- ja Teadusministeerium andnud suunise koolieelsetele lasteasutustele.
Lasteaiad jätkavad esialgu tegevust, lasteaedade sulgemine otsustatakse juhtumipõhiselt. Sellegipoolest kutsume üles kõiki lapsevanemaid, kellel see vähegi võimalik, jätta lapsed koju.
 
Heade soovidega
 
Kaie Toobal
Põhja-Sakala Vallavalitsus
haridusspetsialist
+372 5058426
 
 
__________________________________________________________
 
4. MÄRTSIL TOIMUB MEIE LASTEAIAS TRADITSIOONILINE FOLGIPÄEV, KUHU ON KUTSUTUD PÕHJA-SAKALA VALLA LASTEAEDADE VANEMAD RÜHMAD. MEIE LASTEAIA MUUMI RÜHMAGA TULEVAD ÜHISELT TANTSIMA SÕBRAD KÕIDAMA, SUURE-JAANI, VASTEMÕISA, VÕHMA, TÄÄKSI JA KIRIVERE LASTEAEDADEST. 
 
 
 

 

 
2019-2020 õ/a ÜRITUSTE PLAAN
 
 
 

Head lapsevanemad!

 

25. oktoobril 2019. a on lasteaed suletud, kuna toimub Viljandimaa hariduskonverents 2019 „Õ Õ Õ Õ ehk Õnneliku Õpetaja Õnnelik Õpilane“. Soovime sellest osa võtta kogu kollektiiviga. Loodame, et saate võimaldada meile koolituspäeva.

 

Täname mõistva suhtumise eest

 

Piilu töötajad

 
 
Vastavalt Põhja-Sakala Vallavalitsuse määrusele 13.02.2019 nr 53 on lasteaed suletud kollektiivpuhkuseks 10.06-12.07.2019. 
Puhkuse ajal on võimalik viia laps teise valla lasteaeda. 
 
 

 

2019
 

JAANUAR

07.01. - Kuuse ärasaatmispidu.  Oakuninga- ja kuninganna valimised.

24.01. kell 9.00 Onu Ervini teater „Doktor Ai-ai-ai“

             Pilet 3¤

21-31.01 näitus „Eesti käsitöö“.

               Palun tuua kodust näitusele käsitöö esemeid.            

25.01. kell 16.30 Memme-taadi pidu

 

VEEBRUAR

11.-22.02. Laste joonistuste näitus „Minu kodu uks“

                 (võimalus joonistada lapsega ka kodus näitusele pilt)

15.02. kell 9.15  Sõbrapäevatrall

22.02. kell 9.15 Eesti Vabariigi sünnipäeva aktus.

                            Pidulik riietus.

 

MÄRTS

 

05.03. tähistame vastlapäeva

06.03. kell 9.30 folgipäev koos Olustvere Põhikooli algklassidega

14.03. kell 9.00 loeme emakeelepäeva puhul saalis luuletusi

25. - 29.03. on teatrinädal

26.03. kell 9.30 Sipsiku rühma etendus "Kaalikas"

29.03. kell 9.15 esitavad Sipsiku rühma õpetajad loo"Tark kukk ja kaval rebane"

..........................Potsataja rühma näidend "Muna" 

 

APRILL

 

09.04. toimub lauluvõistlus "Piilulaul 2019"

08. - 12.04. on südamenädal

Riietume vastavalt päeva värvile:

E - punane

- oranø

- kollane

- roheline

- vikerkaarevärviline

22.04. avame näituse "Minu päev lasteaias". Oodatud ka kodus joonistatud pildid.

24.04. toimub kooliminejate spordipäev Suure-Jaanis.

 

MAI

 

09.05. kell 11.20 onu Ervini teater "Siilipoisi kasukas", pilet 3¤

24.05. kell 16.00-17.00 kevadpidu ja lõpupidu

           

 
 
 
2018
 

 

DETSEMBER

 

03.12.18 KELL 9.00 TÄHISTAME ESIMEST ADVENTI. MUUMI RÜHM ESINEB            VÄIKESE NÄIDENDIGA. LAPSEVANEMAD ON OODATUD  JÕULUMEELEOLUST OSA SAAMA. 

 

05.12.18 KELL 9.00 LÄHEVAD MUUMI RÜHMA LAPSED KOOS ÕPETAJATEGA   OLUSTVERE TMK ÕPPEKÖÖKI PIPARKOOKE KÜPSETAMA. 

 

KELL 10.30 LÄHEVAD SIPSIKU RÜHMA  LAPSED KOOS ÕPETAJATEGA  OLUSTVERE TMK ÕPPEKÖÖKI PIPARKOOKE KÜPSETAMA.

 

06.12.18  KELL 09.30 SÕIDAME JÕULUMAALE - KOHTUME PONI, JÄNESTE JA  MUIDUGI KA JÕULUVANAGA. 

Täpsem info õpetajatelt. 

 

10.12.18 KELL 9.00 TÄHISTAME TEIST ADVENTI. SIPSIKU RÜHM ESITAB KAVA    "PÄKAPIKUPÄEV". LAPSEVANEMAD ON OODATUD   JÕULUMEELEOLUST OSA SAAMA.

 

17.12.18 KELL 9.00 TÄHISTAME KOLMANDAT ADVENTI. POTSATAJA RÜHM    ESINEB ETENDUSEGA "TARE-TAREKE". LAPSEVANEMAD ON        OODATUD JÕULUMEELEOLUST OSA SAAMA.

 

 

Head lapsevanemad!

 

Alates 10. detsembrist on rühmades personali koosseisu muudatused. 

Muumi rühmas on jaanuari lõpuni õpetajad Karin ja Kairi ning õpetaja abi Tiia.

Sipsiku rühmas on õpetajad Alla ja Kea ning õpetaja abi Ly.

Potsataja rühmas on õpetajad Tiina ja Reet,  õpetaja abid Erika ning  asendaja vastavalt võimalustele. 

 

Kõigis rühmades tuleb ette asendusi. 

Palume mõistvat suhtumist.

 

 

NOVEMBER

 

JÄTKUVALT OSALEME PROJEKTIS „ SUU PUHTAKS“

 

7.11.18 KELL 18.00 OLUSTVERE SELTSIMAJAS PEREPÄEV KOOS OLUSTVERE PÕHIKOOLIGA 

            ( JALGA VILLASED SOKID) NB! OSALEMINE SOOVI KORRAL KOOS VANEMAGA

 

7.11.18 KELL 10.00 MUUMIRÜHM ORIONI TÄHETORNIS -3¤

 

9.11.18  MUUMID  OLUSTVERE PÕHIKOOLIS MARTI JOOKSMAS

 (SELGA MARDIRIIDED)

 

13.11.18 KELL 11.30 HEA TUJU TEATER “ MINU PÄEV LASTEAIAS“ -2.50¤

 

23.11.18 OLUSTVERE PÕHIKOOLIGA KADRIPÄEVA TÄHISTAMINE LASTEAIAS

 (SELGA KADRIRIIDED)

 
 

OKTOOBER

 

10. OKTOOBER KELLL 10.00 LEIVAPÄEV LEIVAKOJAS 3 EUR

09.09.18 KELL 9.30 KAMMERMUUSIKUTE KLAVERIJUTUD „LOOMADE KARNEVAL“ PILET 2.50¤

JOONISTUSNÄITUS  „ MINU KODU“

 

September 

 

17. SEPTEMBER - 21. SEPTEMBER NÄITUS“ TOREDAD SÜGISKOMPOSITSIOONID“ 

24.09.18 HOMMIKUL SÜGISE SÜNNIPÄEVA TÄHISTAMINE. LAPSED RIIETUVAD LEMMIKTEGELASEKS MUINASJUTUST   „ NAERIS“

27.09.18 KELL 15.15 ONU ERVINI LASTETEATER „KIUSUPUNN“ PILET 2.50¤

28.09.18 LASTEAIA SÜNNIPÄEVAHOMMIK . KODUST KAASA SÜNNIPÄEVASOOVID.

 

Mai

25.05 kell 16.00 Kevadpidu

  kell 17.00 Lõpupidu

 

 

 

 

Aprill

 

4.04    kell 9.00   Muinasjututegelaste karneval. Selga kostüümid.

11.04 kell 9.30 tuleb külla Kloun Ummi. Pilet 2.50¤.

12.04   kell 9.00 Piilulaul 2018

 

16.-20.04 on südamenädal. 

Igal päeval riietume eri värvi, toimuvad erinevad teemakohased tegevused:

 

Esmaspäev - päeva värv roheline; suuhügieen - kaasa hambahari ja pasta. 

Teisipäev - päeva värv kollane; meisterdatud südamete näitus; arstipunkti külastus.

Kolmapäev - päeva värv oranź.

Neljapäev - päeva värv punane.

Reede – päeva teema vikerkaarevärvid; kell 17.00 "Piilu järvejooks"

 

MÄRTS

6.03  - Viljandi Nukuteatris etendus " Mutionu pidu" väljasõit kell 10.15 , etendus algab kell 11.00 . Pilet etendusele maksab 2¤   + 2.40¤  bussisõit.

14.03 - Emakeelepäev

26.03 kell 15.15 Sipsiku rühma etendus " Kuidas kassipoeg kassi moodi rääkimise unustas" - 

9.03  - kell 9.30 Folgipäev  valla lasteaedadega.  Võimalusel riietuda rahvariietesse.

 

JAANUAR

 

17. jaanuar kell 11 - Etendus  "Lugu natuke printsessist ja natuke konnast" Pilet 2 ¤                                                                                                                                 

 

26. jaanuar kell 16.00 - Vanavanemate päev

 

 

VEEBRUAR

 

19. veebruar kell 15.15 - Etendus "Kuldsed tiivad" Pilet 3 ¤

 

22. veebruar kell 9.00 - Eesti Vabariigi Aastapäeva 100 aktus. Presidendi vastuvõtt.

 
 
2017

 

17.11.2017  Mardi-Kadritrall kell 9.30

27.11.2017 Kadrilaat (heategevuslik laat) kell 16.00-17.30

29.11.2017 Koolitus "Toimetulek erinevate emotsioonidega", Olustvere Põhikooli ruumides. Koolitus on tasuta. 

 

DETSEMBER

04.12.2017  1.advendihommik (Muumide rühm)

11.12.2017   2.advendihommik (Sipsikute rühm)

12.12.2017   Jõulupidu etendusega kell 15.15;  pilet 3.50 ¤

18.12.2017    3.advendihommik (Potsatajate rühm)

 

SEPTEMBER

27.09.2017  Etendus "Hajameelne jänkuema" kell 11.30; pilet 2.50 ¤

28.09.2017   Lasteaia sünnipäevamatk

 

OKTOOBER

03.10.2017   Leivapidu Olustvere leivakojas (aiarühmad) kell 10.30; pilet 3 ¤

12.10.2017   Hambaarst kell 9.00

31.10.2017   Etendus "Poiss kes rändas omapead" (Hea Tuju Teater) kell 9.30; pilet 2 ¤

 
Lasteaed on suletud kollektiivpuhkuseks alates
10. juulist kuni 13. augustini 2017 aastal.
Suvelasteaiana tegutseb Kõidama lasteaed Traksik.
-------------------------------------------------------------------------------------
 
MAI
 
19. mail kell 16.00 toimub  lasteaias lõpupidu koos kevadkontserdiga.
Rühmapiltide tegemine kell 16.30.
 
APRILL - SÜDAMEKUU

4. NÄDAL 24.-28.aprill
 
 • 28.aprillil kell 16.30 toimub traditsiooniline  „Piilujärvejooks  kostüümides“ (pereüritus, lapsed jooksevad koos vanematega)

3. NÄDAL 17.-21.aprill
 
 • Riietumine vastavalt päeva värvile
   E - ROHELINE
   T - KOLLANE
   K – ORANZ
   N – PUNANE
   R – VIKERKAAR
 • Vutimuna koksimine ja söömine toimub esmaspäeval
 • Toorsalati valmistamine 
 • Ilusal päeval rühmaga matkamine (kaasa terviseamps ja joogiks vesi)
 
 
2. NÄDAL 10.-14.aprill
 
 • "Kõnni terviseks"- sammude lugemine lasteaeda tulles ning arvu      märkimine tabelisse
 • "Meie pere tervislik toit" kunstiteos, mille lapsed teevad koos  vanematega  (papptaldriku saab lasteaiast)
 

1. NÄDAL  03.-07.aprill
 
 • Hommikuvõimlemine kell 8.20
 • Õppekäik perearsti kabinetti
 • 06.04 kell 9.30 algab "Piilulaul 2017"
 
 
 
 
 
MÄRTS 
 
6.-10. märts on tüdrukute nädal.
9. märtsil lasteaias etendus "Elsa ja Anna võlumaal".Pilet 2,5¤.
14.03 kell 10.00 tähistame emakeelepäeva. Külla tuleb lastekirjanik Heidi Raba.
 
 
VEEBRUAR
 
23. veebruaril tähistame piduliku aktusega Eesti Vabariigi sünnipäeva. 
 
 
 
KALLID VANAVANEMAD!
 
OOTAME TEID KOLMAPÄEVAL, 15.VEEBRUARIL KELL 16.00, 
LASTEAEDA ÜHIST ÕHTUPOOLIKUT VEETMA.
 
KAVAS ON:
LASTE ESINEMISED, ÜHISTANTSUD.
PALUME KAASA VÕTTA MEELEPÄRANE SUUPISTE
 
Meie ühine õhtupoolik vanavanematega, mis pidi toimuma 18.01.2017, jääb ära  seoses viiruste levikuga.
 

DETSEMBER

 

5. detsembril kell 15.15 on lasteaias etendus "Uskumatud juhtumised päkapikukülas"
 
6. detsembril kell 9.30 lähevad Sipsiku ja Muumi rühma lapsed Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli piparkooke tegema.
 
19. detsembril kell 16.30 algab jõulutrall. 
 
2016
 
SEPTEMBER
 
Palun tuua 19-23 september rühma vigur juur-või aedvilju. Teeme nendest näituse. 
21. septembril algusega kell 15.15 lasteteater Rõõmulill etendus "Mina küll ei viitsi".
28. septembril kell 16.00 toimub sünnipäevatrall koos peredega.
 
OKTOOBER
 
12. oktoobril  kell 9.15 algab leivapidu. 
12. oktoobril kell 17.00 ootame lapsevanemaid psühholoog Ave Rohtla-Alp koolitusele „Aktiivsus- ja tähelepanuhäire tunnustega laps lasteaias“.
 
NOVEMBER
 
10. novembril kell 9.30 peame mardipäeva.
14.-18. november on  poistenädal.
18. novembril kell 15.15  esitab Ervin Lillepea näitetrupp loo „Buratino õppetund“.
28. novembril kell 9.00 tähistame esimest adventi,
                     kell 16.00-17.45 heategevuslik jõululaat. 
SEPTEMBER
 
Palun tuua 19-23 september rühma vigur juur-või aedvilju. Teeme nendest näituse. 

21. septembril algusega kell 15.15 lasteteater Rõõmulill etendus "Mina küll ei viitsi".28. septembril kell 16.00 toimub sünnipäevatrall koos peredega.


Pereüritus "Mullimeister".

01.juunil kell 16.00-18.00.


Lasteaed on suletud kollektiivpuhkuseks
06.juuni – 10.juuli 2016 a.
Kollektiivpuhkuse ajal on lasteaia kohta vajavatele lastele tagatud kohad
Suure-Jaani lasteaias või Kõidama lasteaias.

Lasteaia lõpupidu 13.mail kell 16.30.

Südamekuu APRILL üritused

1.nädal
Teema „Puhtus“
Hammaste tervishoid, lasteaeda hambaharjad kaasa, suuloputus
Koridorivõimlemine igal esmaspäeval
„Piilulaul 2016“  06.04.2016

2.nädal
Teema „Toit“
Tervislik salat - lapsed valmistavad koka juhendamisel toorsalati
Toit ja päeva värvid (soovituslik ka riietus vastavalt toidule) –
E-roheline; T-kollane; K-oranø; N-punane; R-vikerkaar;

3.nädal
Teema „Liikumine“
Kõnni terviseks – sammude lugemine lasteaeda tulles
Jalgratta reeglite meeldetuletus
Liikumistunnid eraldi poistele ja tüdrukutele
Kodust kaasa võetud spordivahendite päev
Etendus Ugalas 18.04.2016 kell 11.00 (Sipsikud ja Muumid)
Kevadpidu 22.04.2016 kell 17.00

4.nädal
Teema „Liikumine“
Igas rühmas matk.
Üritus „Nõidade olümpia“ (Muumid ja Olustvere PK)
Üritus koos vanematega „Nõidade järvejooks“
 29.04.2016 kell 16.30

 

VEEBRUAR 2016

KABEVÕISTLUS, RAHVASTEPALLI VÕISTLUS, VIKTORIIN

9-  KELL 10.30 SÕIT HOBUVANKRIGA

17- KELL 9.15 EESTI LINNATEATRI ETENDUS „LINNAKOLL JA METSATROLL“, (pilet 2 ¤)

19- KELL 9.00 TALVISED AIALINNUD

22- KELL 9.15 EESTI VABARIIGI AASTAPÄEVA AKTUS

      (lapsele sini-must-valge riietus)

MÄRTS 2016

2- KELL 9.30 FOLKLOORIPÄEV VALLA LASTEAEDADEGA

     (lapsele selga rahvuslik riietus)

7-11- TÜDRUKUTE NÄDAL

14- LUULEPÄEV - EMAKEELEPÄEV (õpetada lapsele luuletus) 

28-31 TEATRINÄDAL

APRILL 2016

6-  KELL 9.30 PIILULAUL 2016

22- KELL 17.00 KEVADPIDU

29- NÕIDADE OLÜMPIA OLUSTVERE PÕHIKOOLIGA  

MAI 2016

9- RINGHÄÄLINGUMUUSEUM KELL 14.20

„KUI MA OLEKSIN DIKTOR“ (rong väljub Olustverest 13.32-13.59, tagasi kell 15.57-16.22, pilet 1¤)

SPORDIPÄEV

20- KELL 16.30 LÕPUPIDU

 

 

ÜRITUSED MÄRTSIS 2016
2- KELL 9.30 FOLKLOORIPÄEV VALLA LASTEAEDADEGA
     (lapsele selga rahvuslik riietus)
7-11- TÜDRUKUTE NÄDAL
14- LUULEPÄEV - EMAKEELEPÄEV (õpetada kodus lapsele luuletus)
28-31 TEATRINÄDAL

 
 
Osaleme Suure-Jaani valla lasteaedade ühisprojektis "Putukajaht". Plaanitud on viis ühist õppepäeva, millede raames tutvustame lastele koduümbruse loodust, õpetame märkama ja hoidma endast väiksemaid elanikke looduses.Projekti rahastas Keskkonna Investeeringute Keskus.
 
 


 

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Logi sisse

Üles