Teed ja tänavad

Suure-Jaani vallas on 219 km riigimaanteid, 172 km vallateid - sealhulgas kruusakattega 154 km ja asfalt kattega 18 km -  ja 289 km erateid - neist avalikus kasutuses 19 km.

Suure-Jaani linnas on 19 km teid ja 5,7 km kõnniteid.

Vallas on 11 silda, millest eralvaduses on 4

Talvine teehooldus

24.11.16

Talvist lumetõrjet on vallas teha umbes 500 km.

 

TALVINE TEEHOOLDUS Suure-Jaani vallas 10.12.2016-30.04.2018 

KÜLA/ALEVIKU/LINNA NIMETUS TALIHOOLDUSTÖÖDE TEOSTAJA KONTAKTISIK TELEFON E-POST
Aimla, Kuhjavere, Riiassaare  Jaan Reineri Siimu talu Jaan Reiner 5646 0228 jaan.reiner@mail.ee
Võhmassaare, Navesti, Reegoldi, Taevere  Sakala Mahetalu OÜ Mikk Reier 510 4521 sakalatalu@gmail.com
Ülde, Tääksi, Mäeküla, Võivaku, Mudiste  Peep Rink Peep Rink 514 6911 kibakumetsa@hot.ee
Jaska, Kurnuvere, Kärevere, Kuiavere  Jargo Kundla Jargo Kundla 5360 6225 jargo.kundla@mail.ee
Sürgavere, Kerita, Munsi, Kabila, Epra  Tuurmaa OÜ Veiko Tuurmaa 5811 8322 info@tuurmaa.ee
Vastemõisa, Kobruvere, Metsküla, Ivaski, Kildu, Ilbaku, Lemmakõnnu, Paelama, Sandra FIE Ingar Elbing Kingo Talu Ingar Elbing 506 8529 ingarelbing@gmail.com
Tällevere, Nuutre, Lahmuse, Jälevere, Kõidama, Lõhavere  Sakala Mahetalu OÜ Mikk Reier 510 4521 sakalatalu@gmail.com
Päraküla, Võlli. Arjadi, Kibaru, Ängi  Osaühing SJ Trans Sivar Joandi 5645 8492 sivar.joandi@mail.ee
Kootsi, Karjasoo, Vihi, Rääka, Põhjaka  Osaühing SJ Trans Sivar Joandi 5645 8492 sivar.joandi@mail.ee
Suure-Jaani linn AS Suure-Jaani Haldus Aivar Veeperv 515 7662 haldus@suure-jaani.ee
Olustvere alevik AS Suure-Jaani Haldus Aivar Veeperv 515 7662 haldus@suure-jaani.ee

 

Suure-Jaani vallas koordineerib talvist teehooldust majandus- ja ehitusosakonna juhataja Are Aua, telefonid 435 5445 ja 514 9195, e-post are.aua@suure-jaani.ee.
 
 

Talvise teehoolduse tingimused allpool lisatud dokumentides:

 

 

 

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
 
 

 

Toimetaja: LEILI KUUSK