Kohalike omavalitsuste volikogu valimised 2017

15. oktoobril 2017 toimuvad kohalike omavalitsuste volikogude valimised.

Põhja-Sakala valla valimiskomisjon alustab tööd 16. augustil 2017 kell 14.00 Suure-Jaani linnas Lembitu pst 42 vallamaja II korrusel. 

Valimiskomisjoni esimees on Veronika Ling, tel 435 5436, e-post veronika.ringo@suure-jaani.ee. Valimiskomisjoni 14.08.2017 otsus nr 1

Valimiskomisjoni aseesimees on Kristi Laane, tel 437 8533, e-post kristi@koo.ee. Valimiskomisjoni 14.08.2017 otsus nr 2 

Valimiskomisjon töötab ajavahemikus kandidaatide registreerimiseks esitamise algusest (so 16. augustist) kuni kandideerimisest loobumise viimase päevani igal tööpäeval kell 14.00 – 16.00. Valimiskomisjoni 14.08.2017 otsus nr 3

Kandidaatide registreerimise viimasel päeval, so 5. septembril 2017 töötab valimiskomisjon 14.00 – 18.00.

7. septembril 2017 töötab valimiskomisjon 14.00 - 18.00.

11. septembril 2017 töötab valimiskomisjon 14.00 - 18.00.

Liisuheitmine erakondadele ja valimisliitudele numbrite andmise järjekorra selgitamiseks toimub 8. septembril kell 15 Lembitu pst 42 Suure-Jaani vallamaja II korruse saalis.

Valimiskomisjoni 08.09.2017 otsus nr 5 "Kandidaatide registreerimine"

Info valimistoimingute, kandideerimise ja tähtaegade kohta ning kandideerimisdokumentide näidised on Vabariigi Valimiskomijoni kodulehel aadressil www.vvk.ee

Suure-Jaani Vallavolikogu otsus valimisringkonna moodustamise ja mandaatide jaotamise kohta

Valimiskomisjoni 24.08.2017 otsus nr 4 "Valimisliitude registreerimine"

Valla valimiskomisjon moodustas Põhja-Sakala Vallavolikogu valimiste läbiviimiseks kaheksa jaoskonnakomisjoni ja nimetas komisjonide liikmed. Valimiskomisjoni 25.09.2017 otsus nr 6

Valla valimiskomisjon loeb hääletamissedelid teist korda üle 16. oktoobril algusega kell 10.00 Suure-Jaani vallamaja II korruse saalis.

Valla valimiskomisjon kinnitas valimistulemused 20.10.2017.

Valimiskomisjoni otsus nr 7 "Põhja-Sakala Vallavolikogu liikmete registreerimine"

Valimiskomisjoni otsus nr 8 "Põhja-Sakala Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine"

Valimiskomisjoni otsus nr 9 "Põhja-Sakala Vallavolikogu lisamandaatide registreerimine"